801 25 25 25  INFOLINIA

Cel

Z powodu smogu coraz bardziej konieczne staje się wykorzystanie naturalnych, odnawialnych i co najważniejsze darmowych źródeł energii.

Podstawowym celem projektu jest redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powstających podczas spalania nieodnawialnych nośników energii, którymi są: węgiel, gaz ziemny czy też ropa naftowa. Redukcja emisji zanieczyszczeń jest możliwa, poprzez zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie za pomocą pomp ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych. Pompa ciepła wykorzystuje energię zgromadzoną w dolnym źródle, a do jej transportu wykorzystuje się energię elektryczną. Pompy ciepła są ekologicznym źródłem ciepła, nie emitują one zanieczyszczeń w miejscu użytkowania. Na rysunku 1. przedstawiono różnice pomiędzy emisją CO2 w zależności od rodzaju źródła energii (obliczenia wg założeń przyjętych w punkcie „Oszczędności”). Pompa ciepła zasilana energią elektryczną wytwarzaną w elektrowniach emituje pośrednio o ok. połowę mniej CO2 w porównaniu do kotła węglowego.

Rysunek 1. Emisja CO2, g/kWh ciepła