801 25 25 25  INFOLINIA

Finansowanie

KROK 1

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż pompy ciepła

KROK 2

Wycena na dostawę i montaż pompy ciepła

KROK 3

Złożenie wniosku na dofinansowanie kosztów inwestycji

KROK 4

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania

KROK 5

Realizacja inwestycji

KROK 6

Inwestycja zaoszczędzonych środków