801 25 25 25  INFOLINIA

Oszczędności

Przyjęte założenia:
• Średnie miesięczne zapotrzebowanie na ciepło gospodarstwa domowego [8] : 2004,00 kWh/m-c
• Przy założeniu ogrzewania przez 8 miesięcy średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło gospodarstwa domowego wynosi : 16032,00 kWh/rok

W tabeli nr 1 przedstawiono koszt ogrzewania gospodarstwa w Polsce różnymi rodzajami źródeł ciepła. Wzięto w nich pod uwagę temperatury zewnętrzne dla miasta Warszawa w 2015/2016 [5], wartości opałowe nośników energii [9][10] oraz ich aktualne ceny [8][10][11]. Wyniki obliczeń przedstawiono również na rysunku nr 3.

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁASprawność układuWartość opłowaCena za paliwoZapotrzebowanie na paliwoOpłata za zużytą energięOpłaty stałeMiesięczne koszty energii
Kocioł gazowy108%39,5 MJ/m32,15 zł/m3169,11 m3/m-c363,59 zł/m-c19,51 zł/m-c383 zł/m-c
Kocioł węglowy70%24,0 MJ/kg0,86 zł/kg429,43 kg/m-c369,31 zł/m-c-369 zł/m-c
Elektr. grzejniki konwektorowe99%-0,55 zł/kWh2024,24 kWh/m-c1113,33 zł/m-c11,30 zł/m-c1125 zł/m-c
Pompa ciepła358%-0,55 zł/kWh559,78 kWh/m-c307,88 zł/m-c11,30 zł/m-c319 zł/m-c

Tabela 1. Miesięczne koszty ogrzewania

Rysunek 3. Miesięczne koszty ogrzewania

Na podstawie powyższych wyników, należy wywnioskować, iż ogrzewanie pompą ciepła powietrze-powietrze jest tańsze od ogrzewania za pomocą węgla. Oprócz niższych kosztów eksploatacyjnych, warto zaznaczyć, że porównując pompę ciepła oraz kocioł węglowy o niskiej sprawności emitujący bardzo dużą ilość CO2, to pierwsze urządzenie jest bezobsługowe oraz nie wymaga wolnej przestrzeni na magazynowanie paliwa stałego. W tabeli 2 przedstawiono rynkowe koszty inwestycyjne (nie uwzględniające dotacji) różnych systemów grzewczych oraz koszty eksploatacyjne. W następnej tabeli nr 3 przedstawiono czas zwrotu nakładu w zależności od poziomu otrzymanej dotacji. Przykładowo przy dotacji na poziomie 40% inwestycja zwróci się już po 2 latach użytkowania!

Rodzaj źródła ciepłaKoszt urządzeniaKoszt instalacjiKoszt inwestycjiKoszt eksploatacyjny rocznyKoszt eksploatacyjny miesięczny
Kocioł gazowy3 200 zł5 000 zł8 200 zł3 064 zł383 zł
Kocioł węglowy1 600 zł3 000 zł4 600 zł2 952 zł369 zł
Elektr. grzejniki konwektorowe1 000 zł500 zł1 500 zł9 000 zł1 125 zł
Pompa ciepła7 000 zł2 000 zł9 000 zł2 552 zł319 zł

Tabela 2. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Poziom dotacjiKoszt inwestycyjny z dotacjąCzas zwrotu nakładu
0%9 000,00 zł11 lat
10%8 100,00 zł9 lat
20%7 200,00 zł7 lat
30%6 300,00 zł5 lat
40%5 400,00 zł2 lat
50%4 500,00 złJuż w pierwszym roku!

Tabela 3. Czas zwrotu nakładu w zależności od poziomu dotacji

Biorąc pod uwagę emisję CO2 pompy ciepła opłacają się już od pierwszego roku użytkowania, ponieważ emitują o połowę mniej dwutlenku węgla niż w kocioł na węgiel. Dodatkowo zanieczyszczenia nie będą emitowane w miejscu wytwarzania ciepła (tak jak w przypadku kotłowni na węgiel) tylko w oddalonej przestrzeni (jedyna emisja dwutlenku węgla to ta z obszaru elektrowni). Dzięki temu w miejscu zamieszkania poprawi się znacząco jakość powietrza. Na rysunku 4 przedstawiono wielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system ogrzewania w skali roku, które zostały obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju [1].

Rysunek 4. Wielkość emisji CO2, tCO2/rok

Bibliografia [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. [2] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowe [3] PN-B-02025:2001 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego [4] PN-EN-14511 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. [5] Główny Urząd Statystyczny, 2016, Dane meteorologiczne, BIULETYN STATYSTYCZNY, ROK LX 2016 NR 1 (699), s. 59 [6] Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2016 [7] WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2016 [8] Strona internetowa PGNiG: http://gaz-blonie.pl/wp-content/uploads/2015/09/gaz-cennik.pdf [9] Strona internetowa PGNiG: http://www.pgnig.pl/documents/19067/827996/Taryfa_PGNiG_Obrot_Detaliczny_sp__z_o_o_nr_4 [10] Strona internetowa Polski Węgiel: http://polskiwegiel.eu/Cenniki-i-promocje/Cennik-Detaliczny [11] Strona internetowa CENA PRĄDU: http://www.cenapradu.strefa.pl [12] Instrukcja techniczna dotycząca instalacji obsługi kotła gazowego 24 FF ARISTON, s. 8 [13] Instrukcja obsługi i montażu kotła węglowego KW GALMET, s. 4 [14] Karta katalogowa pompy ciepła powietrze-powietrze RESPECT INNOVA, s. 12